Eerste Struikelstenen in Valkenburg

Op 7 november 2014 werden in Valkenburg op 6 plaatsen de eerste 18 Struikelstenen gelegd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De Struikelstenen werden gelegd in de stoep voor de huizen waarin de Joodse slachtoffers hebben gewoond.

Eerste Struikelstenen (Stolpersteine) in Valkenburg a/d Geul

Op 7 november 2014 werden in Valkenburg op 6 plaatsen de eerste 18 Struikelstenen gelegd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. De Struikelstenen werden gelegd in de stoep voor de huizen waarin de Joodse slachtoffers hebben gewoond. Voorafgaand aan het leggen van de Struikelstenen was er een bijzondere bijeenkomst in het museum Land van Valkenburg voor nabestaanden en genodigden, alwaar gelegenheid was tot het bekijken van de dubbeltentoonstelling ‘Struikelstenen Valkenburg’ en de tentoonstelling van de Joodse expressionistische schilder Mels Sluyser (83).

Om 14.10 opende de voorzitter van de stichting Struikelstenen Valkenburg Henk Vossen de ceremonie met een woord van welkom aan nabestaanden en genodigden. Hij memoreerde o.a. een aangrijpend bezoek aan kamp Vught, alwaar hij enige tijd geleden samen met de heer Herman Mücher, (secretaris), een rondleiding bijwoonde. Samen bleven zij geruime tijd in verbijstering stilstaan bij de stalen platen, waarin de namen van 1.269 kinderen gegraveerd staan. Treinen brengen de kinderen in juni 1943 naar Sobibor waar zij allen, na aankomst, de dood vinden in de gaskamer. Vandaag leggen wij o.a. voor één Valkenburgs kind een Struikelsteen, en wel voor Frits Cohen, 13 jaar jong, hij werd op 31 augustus 1942 in Auschwitz vermoord. “Laten wij dat NOOIT vergeten”. Historicus Jan Diederen gaf een toelichting op de te lopen route. Hij memoreerde de 18 slachtoffers waarvoor een Struikelsteen gelegd zou worden. De heer Benoit Wesly, voorzitter van de Joodse Gemeenschap sprak de aanwezigen toe, waarna ook wethouder Jan Vermeer een redevoering namens het college van B. & W. van Valkenburg hield.

Gunter Demnig arriveerde precies op tijd uit Coevorden, (300 km), alwaar hij ’s-morgens nog Struikelstenen had gelegd. In het museum Land van Valkenburg lichtte hij op gemoedelijke en zeer informatieve toon zijn alsmaar uitdijende project toe. Klokslag 15.00 uur vertrokken de aanwezigen naar de Walravenstraat 6, alwaar de eerste Struikelsteen voor Eva Cok-de Wilde door Gunter Demnig werd gelegd. Op alle plaatsen waar Struikelstenen werden gelegd gaf mevrouw Elisabeth Prins-Stokvis in het kort een voortreffelijke levensbeschrijving van de slachtoffers van de Holocaust. Na het plaatsen van de Struikelstenen werd er door nabestaanden en genodigden voor elke steen een witte roos gelegd, ook werd een kort moment van overpeinzing en stilte ingelast als teken van medeleven.

Nadat de laatste 2 Struikelstenen op de Daalhemerweg 8 voor Louis en Carel Cahn waren gelegd, begaven genodigden en nabestaanden zich naar Café-terras Au Soleil Grendelplein 11, alwaar iedereen van een zeer verzorgd hapje en drankje werd voorzien. Het samenzijn werd opgeluisterd door het Mejoeches Klezmer orkest, zij speelden Klezmer muziek en zongen Jiddische liederen. Dit werd zeer gewaardeerd door alle aanwezigen, vooral door de nabestaanden van Joodse afkomst. Hiermede werd de ceremonie op waardige wijze afgesloten.

Op de volgende 6 plaatsen werden op 7 november Struikelstenen gelegd:

(tussen haakjes: de leeftijden waarop de slachtoffers werden vermoord)

Walravenstraat 6 voor: Eva Cok – de Wilde (26 jaar) ,

Berkelstraat 15 voor: Servaas Soesman (87 jaar) – Emma Soesman-Horn, (73 jaar) –
Margarethe Cohen-Abraham (41 jaar), Rosel Cohen –(17 jaar)
Frits Cohen (13 jaar).

Berkelstraat 32 voor: Levie Sajet – (52 jaar), Grietje Sajet-Weniger (52 jaar)
Ben Sajet – (18 jaar)

Muntstraat 9 voor: Ester Kopf-Weinreb (61 jaar) – Frieda Kopf (28 jaar)

Grendelplein 7 voor: Daniel Cahn – (68 jaar) – Elise Cahn-Cahn – (56 jaar)
Georges Cahn – (28 jaar) – Bertha Cahn – (24 jaar)
Albert Cahn – (22 jaar)

Daalhemerweg 8 voor: Louis Cahn – (64 jaar) – Karel Cahn – (51 jaar)

Allen werden in 1942 of 1943 in verschillende concentratiekampen vermoord.

De stichting heeft de financiering van de resterende 23 Struikelstenen nog niet rond,
zij hoopt dan ook in de toekomst te kunnen rekenen op een ruimhartige bijdrage van de
Valkenburgse zakenwereld, van culturele instellingen/geloofsgemeenschappen, en van de inwoners van Valkenburg.

www.struikelstenenvalkenburg.nl
www.stolpersteine.eu

eerste truikelstenen

 

Terug